Ładowanie Strony... proszę czekać!zamknij
 
Forum SM - forum polskich spółdzielców mieszkaniowych, członków wspólnot mieszkaniowych Strona Główna

 Co robi zarząd SM i INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Autor Wiadomość
prezes2
doświadczony


Wiek: 57
Zodiak: Ryby
Dołączył: 04 Wrz 2009
Posty: 80

PostWysłany: Sob Lis 17, 2012 16:53:28    Temat postu: Co robi zarząd SM i INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO Odpowiedz z cytatem

Zamieszczę tu decyzję PINB który to widocznie boi się Prezesa SM.
POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
PINB.7355-100112/WH
Decyzja
Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt l, art. 83 ust. l ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późno zm.) oraz art. 104 § l, art. 105
ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
Nr 98 poz. 1071 z późno zm.)
Orzeka się
na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "xxx" z siedzibą w
xxxxx xxxx o umorzeniu jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie
zgodności z prawem wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu na
działce li 421/20 xxxx przy ul. xxx, inwestor Międzyzakładowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa
UZASADNIENIE
Tut. organ prowadzi postępowanie administracyjne z zakresu ustawy - Prawo budowlane w
sprawie zgodności z prawem wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu
na działce li 421/20 w xxxx przy ul. xx, inwestor Międzyzakładowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa "xxxxx".
W dniu 19.10.2012 r. tut. organ przeprowadził czynności kontrolne na przedmiotowej
nieruchomości, w trakcie których ustalono, że wzdłuż północnej ściany budynku oznaczonego ul.
Nojego 6 wykonano powierzchniowe utwardzenie terenu o wymiarach około 7,35 x 16,62 m.
Konstrukcja utwardzenia terenu: podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie, warstwa odsączajaca z klińc , podsypka piaskowa, nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej, spadek jednostronny, ograniczenie powierzchni z 3 stron obrzeża typu
lekkiego, od strony wschodniej krawężniki na płask. Inwestorem utwardzenia jest MSM
"xxxx". Roboty wykonano w 2011 r. Część przedmiotowego utwardzenia, od strony
południowej, stanowi odtworzenie poprzednio istniejacego dojścia do budynku li 6 o szerokości
około 2,5m.
Wykonanie przedmiotowych robót nastąpiło bez uzyskiwania stosownego orzeczenia
administracyjnoprawnego.
Do wykonywania robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na
działce budowlanej niezbędne jest dokonanie zgłoszenia wykonania robót w organie
administracji architektoniczno-budowlanej, którego w niniejszym przypadku nie dokonano.
Przepis art. 50 ust. 1 pkt 1.ustawy - Prawo budowlane stanowi, że przypadkach innych niż
określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. l właściwy organ wstrzymuje postanowieniem
prowadzenie robót budowlanych wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo
zgłoszenia. W niniejszym przypadku roboty zostały w całości wykonane, dlatego nie ma
możliwości ich wstrzymania i zastosowanie będzie miał przepis art. 51 ust. 1 ustawy - Prawo
budowlane, stosowany odpowiednio na podstawie art. 51 ust. 7 w/w ustawy. Przepis art. 51 ust. 1
w/w ustawy stanowi, że przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym
mowa wart. 50 ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji nakazuje zaniechanie dalszych robót
budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu
do stanu poprzedniego albo nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót
budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z
prawem, określając termin ich wykonania
W ocenie tut. organu nie zaistniały przesłanki do wydania decyzji określonej wart. 51 ust. 1
ustawy - Prawo budowlane. Utwardzenie terenu zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną,
nie stwarza zagrożenia dla otoczenia. Zatem, skoro stan techniczny wykonanych robót jest dobry,
nie stwierdzono naruszeń przepisów, w tym przepisów technicznych, brak jest podstaw do
wydawania jakiegokolwiek nakazu na podstawie art. 51 ustawy - Prawo budowlane, a więc
postępowanie należy umorzyć jako bezprzedmiotowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Krakowie wyrokiem z dnia 02.10.2011 r. o sygnaturze II SAlKr 444/11 stwierdził, że jeżeli organ
nadzoru budowlanego, prowadząc postępowanie naprawcze, stwierdza, iż brak podstaw do
wypełnienia dyspozycji zawartej w przepisie art. 51 p.b. powinien on zgodnie z zasadami
ogólnymi rządzącymi postępowaniem administracyjnym umorzyć to postępowanie jako
bezprzedmiotowe. Tut. organ w pełni podziela powyższe stanowisko.
Z uwagi na powyższe, na mocy przytoczonych przepisów, orzeczono jak na wstępie.
Powrót do góry
prezes2
doświadczony


Wiek: 57
Zodiak: Ryby
Dołączył: 04 Wrz 2009
Posty: 80

PostWysłany: Pon Lis 26, 2012 18:56:26    Temat postu: Re: Co robi zarząd SM i INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO Odpowiedz z cytatem

prezes2 napisał:
Zamieszczę tu decyzję PINB który to widocznie boi się Prezesa SM.
POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
PINB.7355-100112/WH
Decyzja
Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt l, art. 83 ust. l ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późno zm.) oraz art. 104 § l, art. 105
ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.
Nr 98 poz. 1071 z późno zm.)
Orzeka się
na rzecz Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej "xxx" z siedzibą w
xxxxx xxxx o umorzeniu jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie
zgodności z prawem wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu na
działce li 421/20 xxxx przy ul. xxx, inwestor Międzyzakładowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa
UZASADNIENIE
Tut. organ prowadzi postępowanie administracyjne z zakresu ustawy - Prawo budowlane w
sprawie zgodności z prawem wykonania robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu
na działce li 421/20 w xxxx przy ul. xx, inwestor Międzyzakładowa Spółdzielnia
Mieszkaniowa "xxxxx".
W dniu 19.10.2012 r. tut. organ przeprowadził czynności kontrolne na przedmiotowej
nieruchomości, w trakcie których ustalono, że wzdłuż północnej ściany budynku oznaczonego ul.
Nojego 6 wykonano powierzchniowe utwardzenie terenu o wymiarach około 7,35 x 16,62 m.
Konstrukcja utwardzenia terenu: podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie, warstwa odsączajaca z klińc , podsypka piaskowa, nawierzchnia z kostki
brukowej betonowej, spadek jednostronny, ograniczenie powierzchni z 3 stron obrzeża typu
lekkiego, od strony wschodniej krawężniki na płask. Inwestorem utwardzenia jest MSM
"xxxx". Roboty wykonano w 2011 r. Część przedmiotowego utwardzenia, od strony
południowej, stanowi odtworzenie poprzednio istniejacego dojścia do budynku li 6 o szerokości
około 2,5m.
Wykonanie przedmiotowych robót nastąpiło bez uzyskiwania stosownego orzeczenia
administracyjnoprawnego.
Do wykonywania robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na
działce budowlanej niezbędne jest dokonanie zgłoszenia wykonania robót w organie
administracji architektoniczno-budowlanej, którego w niniejszym przypadku nie dokonano.
Przepis art. 50 ust. 1 pkt 1.ustawy - Prawo budowlane stanowi, że przypadkach innych niż
określone w art. 48 ust. 1 lub w art. 49b ust. l właściwy organ wstrzymuje postanowieniem
prowadzenie robót budowlanych wykonywanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo
zgłoszenia. W niniejszym przypadku roboty zostały w całości wykonane, dlatego nie ma
możliwości ich wstrzymania i zastosowanie będzie miał przepis art. 51 ust. 1 ustawy - Prawo
budowlane, stosowany odpowiednio na podstawie art. 51 ust. 7 w/w ustawy. Przepis art. 51 ust. 1
w/w ustawy stanowi, że przed upływem 2 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym
mowa wart. 50 ust. 1, właściwy organ w drodze decyzji nakazuje zaniechanie dalszych robót
budowlanych bądź rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu
do stanu poprzedniego albo nakłada obowiązek wykonania określonych czynności lub robót
budowlanych w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z
prawem, określając termin ich wykonania
W ocenie tut. organu nie zaistniały przesłanki do wydania decyzji określonej wart. 51 ust. 1
ustawy - Prawo budowlane. Utwardzenie terenu zostało wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną,
nie stwarza zagrożenia dla otoczenia. Zatem, skoro stan techniczny wykonanych robót jest dobry,
nie stwierdzono naruszeń przepisów, w tym przepisów technicznych, brak jest podstaw do
wydawania jakiegokolwiek nakazu na podstawie art. 51 ustawy - Prawo budowlane, a więc
postępowanie należy umorzyć jako bezprzedmiotowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Krakowie wyrokiem z dnia 02.10.2011 r. o sygnaturze II SAlKr 444/11 stwierdził, że jeżeli organ
nadzoru budowlanego, prowadząc postępowanie naprawcze, stwierdza, iż brak podstaw do
wypełnienia dyspozycji zawartej w przepisie art. 51 p.b. powinien on zgodnie z zasadami
ogólnymi rządzącymi postępowaniem administracyjnym umorzyć to postępowanie jako
bezprzedmiotowe. Tut. organ w pełni podziela powyższe stanowisko.
Z uwagi na powyższe, na mocy przytoczonych przepisów, orzeczono jak na wstępie.
dodam że decyzją WINB zostało stwierdzone że nie jest to utwardzenie terenu tak jak wyżej stwierdził PINB tylko wykonanie odcinka drogi bez wymaganego pozwolenia i dokumentacji gdyż na górze została ułożona kostka brukowa i na którą to inwestor nie posiada pozwolenia i dokumentacji co stwierdził nawet sąd że inwestor nie posiada uprawnień do samodzielnego dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Powrót do góry
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum SM - forum polskich spółdzielców mieszkaniowych, członków wspólnot mieszkaniowych Strona Główna -> Województwo małopolskie Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
gGreen v1.3 // Theme created by Sopel

Administrator Forum Spółdzielnie Mieszkaniowe
[z adresu e-mail usuń 2x DUŻE LITERY "USUŃTO"]